Årsmøte 11.3 kl. 18.00

Årsmøte 11.3 kl. 18.00

Årsmøtet går som planlagt

Årsmøtet i teateret blir avholdt som planlagt. Vi oppfordrer til god håndhygiene, både før, under og etter arrangementet. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle med symptomer på luftveisinfeksjon, eller personer som har vært i utbruddsområder de siste 14 dagene, holder seg hjemme.

Eidsvoll Amatørteater avholder årsmøtet på Badet kulturtun 11. mars kl. 18.00. Teaterkortet vil underholde først. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest 4. mars (eidsvollamatorteater@gmail.com).

Etter møtet vil Eidsvoll 1814 informere om teater-oppsetting høsten 2020. De ønsker å bruke skuespillere fra Eidsvoll Amatørteater.

Kake og kaffe.

Sakspapirer:

Saksliste

Årsberetning

Vedlegg til årsberetning

Virksomhetsplan

Håndbok i teaterproduksjon

Forslag til vedtektsendringer

Stengt for kommentarer.