Bli medlem

Bli medlem

Eidsvoll amatørteater er for deg som er interessert i teater – enten du ønsker å stå på scenen eller jobbe i kulissene!

Vårt formål er å fremme interessen for teater i Eidsvoll kommunen. Det gjør vi ved å oppføre skuespill, revyer og andre former for scenekunst. Vi arrangerer også kurs, og vi samarbeider med andre kulturaktører i kommunen.

Alle som ønsker å delta på våre aktiviteter, må være medlem. Vi har ikke faste dager vi møtes, men man blir med på ulike prosjekter/forestillinger. Teateret setter opp minst en (oftest to) forestillinger i året. Hver enkelt melder sin interesse for de ulike produksjonene. Som medlem får du også stemmerett på årsmøtet, rimelig leie av Eidsvoll prestegård og en utrolig hyggelig og morsom møteplass, hvor du blir kjent med andre teaterinteresserte i alle aldre! Du finner søknadsskjema nederst på siden.

Vi tilbyr to typer medlemskap:
Enkeltmedlemskap – personlig medlemskap for én person (400 kr per år).
Familiemedlemskap – for dere som er flere i husholdningen som ønsker å bli medlem (500 kr per år).

Medlemskontingenten gjelder per kalenderår og skal betales innen utgangen av januar. Hvis kontingenten ikke er betalt ved andre gangs purrings betalingsfrist, strykes medlemskapet.

Vi ønsker oss flere medlemmer til teaterets seks faste produksjonsgrupper. Er du hobby-lydtekniker eller interessert i teatersminke? Er du kreativ og fingernem, kanskje også god på redesign? Da er vi rette foreningen for deg! Vi er opptatt av at alle medlemmer skal ha muligheten til å utvikle seg og tilegne seg ny kunnskap – også de som er mest interessert i alt det som foregår bak scenen før, under og etter sceneproduksjonene.

Vi gleder oss til å høre fra deg!


Søknadsskjema