Prestegården

Prestegården

Eidsvoll Prestegård

Eidsvoll Amatørteater og Eidsvoll menighetsråd er så heldige å få låne Eidsvoll prestegård. Det er mulig å leie prestegården til selskaper. Hvis du ønsker å leie prestegården kan du kontakte Brit Bunæs på e-post brit.bunaes@gmail.com eller på telefon 415 69 956.