Styret

Styret

Styret i Eidsvoll Amatørteater, valgt av årsmøtet 2. april 2022, består av:

Leder:
Eline Birkeland Lorentzen

Nestleder: 
Aina Sørensen

Sekretær: 
Dina Olea Bakkehaug

Kasserer: 
Atle Gran

Styremedlemmer: 
Frida April Dahl
Aud Lene Berg-Hansen
Brit Bunæs
Fredrik Klaseie

Varamedlem:
Birte Østby