Styret

Styret

Styret i teateret har møte en gang i måneden. Har du innspill eller forslag til aktiviteter er det bare å ta kontakt! E-post: eidsvollamatorteater@gmail.com.

Leder:
Eline Birkeland Lorentzen

Nestleder: 
Atle Gran

Sekretær: 
Dina Olea Bakkehaug

Kasserer: 
Sissel Kjærnsbeck

Styremedlemmer: 
Frida April Dahl
Aud Lene Berg-Hansen
Brit Bunæs
Bjørn Aasen

Varamedlem:
Kristoffer Robin Hartmann