Styret

Styret

Styret i Eidsvoll Amatørteater, valgt av årsmøtet 2. april 2022, består av:

Leder:
Christer Holtet Dahlin

Nestleder: 
Frøydis Baukop

Sekretær: 
Dina Olea Bakkehaug

Kasserer: 
Atle Gran

Styremedlemmer: 
Anita Nyhagen
Birte Østby
Brit Bunæs
Fredrik Klaseie

Varamedlem:
Aina Sørensen