Bli medlem

Bli medlem

Hei og så hyggelig at du vil bli medlem i Eidsvoll Amatørteater

Eidsvoll Amatørteater ble stiftet i 1978. Teateret er en synlig og aktiv kulturaktør i Eidsvoll, med ulike aktiviteter for interesserte i alle aldre.

Vi gjennomfører hvert år en til to store sceneproduksjoner, det være seg barne- og familieforestillinger, revyer, musikaler og spel. Forestillingene kan både være ferdigskrevet, eller vi har skrevet forestillingene selv.

Vi arrangerer også kurs for barn og ungdom, som regel hvert vår- og høstsemester. Vi er opptatt av at alle skal ha mulighet til å delta på kurs, vi har derfor valgt å holde kursavgiften relativt lav. Med ujevne mellomrom arrangeres det også kurs for voksne.

Teateret har seks faste produksjonsgrupper, som er særlig aktive under våre store forestillinger, dette er: lys/lyd, kulisse, scenografi, kostyme, sminke/hår og PR. Vi er opptatt av at produksjonsgruppene har mulighet til å tilegne seg ny kunnskap gjennom for eksempel kurs, ved behov for dette.

Teateret holder for tiden til på Eidsvoll prestegård. Dette er et historisk viktig sted, hvor blant annet familien Wergeland har bodd. Vi har ansvaret for vedlikehold på prestegården, både inne og ute i den store hagen.

Medlemsavgift:

  • Enkeltmedlemskap: 400 kr. per år
  • Familiemedlemskap: 500 kr. per år
  • Kontonummer: 1822 72 56970

Medlemsfordeler:

  • Stemmerett på årsmøte
  • Du må være medlem for å delta på teatrets aktiviteter og forestillinger
  • Billig leie av prestegården (egne regler gjelder)

For å melde deg inn må du sende styret en e-post. Vi ber deg opplyse om navn på medlemmet – for personer under 15 år ber vi også om alder på medlemmet og navn og kontaktinformasjon til foresatte – adresse, e-postadresse og telefonnummer. Hvis dere er flere i familien som ønsker å bli medlem, må dere huske å oppgi navn på alle som skal inkluderes i familiemedlemskapet.

Som nytt medlem vil vi oppfordre deg til å holde deg oppdatert på nettsiden og på vår facebookside.

Hvis du ønsker å være med i en av produksjonsgruppene ber vi deg kontakte lederne i produksjonsgruppene direkte (se egen side) eller styret.