Bli medlem

Bli medlem

Hei og velkommen som medlem i Eidsvoll Amatørteater

Eidsvoll Amatørteater ble stiftet i 1978.Teateret er en synlig og aktiv kulturaktør i Eidsvoll, med ulike aktiviteter for interesserte i alle aldre.

Vi gjennomfører hvert år en til to store sceneproduksjoner, det være seg barne- og familieforestillinger, revyer, musikaler og spel. Forestillingene kan både være ferdigskrevet, eller vi har skrevet forestillingene selv.

Hvert semester gjennomfører vi kurs for barn og ungdom (når vi har barne- og familieforestillinger har vi ikke ungdomskurs). Vi er opptatt av at alle skal ha mulighet til å delta på kurs, vi har derfor valgt å holde kursavgiften relativt lav. Med ujevne mellomrom arrangeres det også kurs for voksne.

Teateret har sju produksjonsgrupper, som er særlig aktive under våre store forestillinger, dette er: lys/lyd, kulisse, scenografi, kostyme, sminke/hår, arrangement og PR. Vi er opptatt av at produksjonsgruppene har mulighet til å tilegne seg ny kunnskap gjennom for eksempel kurs, ved behov for dette.

Teateret holder for tiden til på Eidsvoll prestegård. Dette er et historisk viktig sted, hvor blant annet familien Wergeland har bodd. Vi har ansvaret for vedlikehold på prestegården, både inne og ute i den store hagen.

Medlemsavgift:

  • Enkeltmedlem: 400 kr.
  • Familiemedlem: 500 kr. (Husk å skrive ned hvilke navn som inkluderes i familiemedlemskapet).
  • Kontonummer: 18227256970

Medlemsfordeler:

  • Stemmerett på årsmøte
  • Deltakelse som skuespiller eller i produksjonsapparatet ifm. teaterforestillinger
  • Støtte til deltakeravgift på Teaterdagene (se NATF.no)
  • Billig leie av prestegården (egne regler gjelder)
  • En medlemsfest i året (for voksne)
  • Nyhetsbrev 3 ganger i året

Som nytt medlem vil vi oppfordre deg til å holde deg oppdatert på nettsiden og på vår facebookside.

Hvis du ønsker å være med i en av produksjonsgruppene ber vi deg kontakte lederne i produksjonsgruppene direkte (se egen side) eller styreleder Andreas på e-post.